Rekisteriseloste (Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Miska Oy Teletrading
Y-tunnus: 0879741-3
Osoite: Satakuntatalo, Lapinrinne 1 B, 00180 Helsinki
Muut yhteystiedot: 0400 – 810 515

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Helena Kokko
Postiosoite: Satakuntatalo, Lapinrinne 1 B, 00180 Helsinki
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@miskaoy.com

3. Rekisterin nimi

Miska Oy Teletradingin rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• Asiakasviestintä
• Palvelun toteuttaminen
• Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• Asiakastapahtumien varmentaminen
• Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
• Asiakaspalvelun ja palveluntarjoajan toiminnan kehittäminen
• Markkinointi
• Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

• Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio ja asema, organisaation osoitetiedot, yhteysloki

• Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus-, palvelu- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

• Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden toteutusta koskevat tiedot

• Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• Asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla, internetin kautta, tai muulla vastaavalla tavalla

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjä voi kuitenkin luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 

 

 >Koulutusohjelmat

 >Kaiku-koulutus

 >Yhteistyökumppanit

 >Koulutusfilosofia 

 >Kouluttajat

 >Rekisteriseloste