Viestintä ja vuorovaikutus johtamis- ja esimiestehtävissä

 

Vuorovaikutus- ja viestintätaitojen hallitseminen on tämän päivän johtamistyön keskeisimpiä haasteita. Oman minän ja muiden ihmisten käyttäytymisen tunteminen – tilanteiden lukutaito – avaa uusia näköaloja myös johtamistyöhön.

 

Johtajan tehtävänä on yhteisten tavoitteiden, visioiden ja valitun strategian soveltaminen omaan organisaatioon, eikä niinkään työn johtaminen, koska päivittäinen päätöksenteko on madaltuneiden organisaatiorakenteiden kautta siirtynyt yhä enemmän tiimeille ja työryhmille.

Ihmiset – heidän osaamisensa ja motivaationsa – ovat organisaation keskeisin voimavara. Osaamista ja ajattelua löytyy organisaation jokaiselta tasolta ja jokaisesta sidosryhmästä. Johtajan tehtävänä on löytää ja hyödyntää se. Viestintä ja vuorovaikutus johtamis- ja esimiestehtävissä on kahden päivän mittainen koulutusjakso, jonka tavoitteena on tärkeiden esiintymisvalmiuksien, vuorovaikutus- ja viestintätaitojen hallinta johtamistyössä. Koulutus sisältää luento-osuuksien lisäksi runsaasti yksilö- ja ryhmätöitä.

 

 >Koulutusohjelmat

 >Kaiku-koulutus

 >Yhteistyökumppanit

 >Koulutusfilosofia 

 >Kouluttajat