Mikko Kivekäs

Kauppatieteiden kandidaatti TRO

Kouluttaja, muutosagentti, valmentaja

 

> viestintä ja vuorovaikutus

> kulttuuripalvelut

Mikko Kivekäs kouluttaa henkilöitä palvelualoille, joilla edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

Kivekkään toisena osaamisalueena on pienten ja keskisuurten yritysten hallitustyöskentely, painopisteenä yrityksen strateginen suunnittelu ja suunnitelman toimeenpano.

Neljännen polven yrittäjänä Kivekkäällä on erityisosaamista kokonaisvaltaisen sukupolvenvaihdosprosessin läpiviennissä – erityisesti yritystä jatkavan ja yrityksestä luopuvan sukupolven välisen keskustelun ohjaamisessa.

Työssään kouluttajana, valmentajana ja muutosagenttina Mikko Kivekäs käyttää toiminnallisia menetelmiä, sosio- ja psykodraaman sekä rytmiikan perustekniikoita.

Mikko on kouluttanut mm. TEAT -tutkintojen henkilöstön ja työyhteisön kehittämisen osioita, sekä myynnin ammattitutkinnon osioita. 

Mikko Kivekkään hallitusten jäsenyyksistä mainittakoon mm.

>  Nanso Group Oy, 1999- ,   osaamisalueina keskisuuren yrityksen strateginen suunnittelu sekä uusien liiketoiminta-alueiden ja –tapojen etsintä

 

> Pauniemi Oy, 1996-, 4. sukupolven holdingyhtiö, osaamisalueena sukupolvenvaihdosprosessin kokonaisvaltainen läpivienti

 

> Ergosani Oy, 2008-, apuvälineiden ja seniorikansalaisten asumisergonomian parantaminen

 

> Danske Capital Finland sijoitusrahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsenyys 2004-2007, jolloin rahastoyhtiö fuusioitui Sampo Rahastoyhtiö Oy:öön.

ja luottamustehtävistä mm.

> Pro Musica Säätiö, asiamies 1998- , osaamisalueena säätiön varainhoidon periaatteet ja sijoituspolitiikka

> Perheyritysten liitto, jäsenyys Pauniemi Oy:n mandaatilla

> Musiikkikasvattajien yhdistys JaSeSoi ry:n, halli

 

 >Koulutusohjelmat

 >Kaiku-koulutus

 >Yhteistyökumppanit

 >Koulutusfilosofia 

 >Kouluttajat